#4471

Mình vưa check qua site của bạn trên gtmetrix, ảnh của bạn rất nặng và chưa được tối ưu trước khi upload lên site:
https://gtmetrix.com/reports/tropicalfoods.vn/zpJisyPg/

– Trước tiên bạn cần tối ưu hết lại tất cả các ảnh sản phẩm, ảnh banner, logo… giảm dung lượng ảnh xuống để site nhẹ hơn.

– Về vấn đề cài đặt plugin WP Rocket, bên mình có dịch vụ hỗ trợ cài đặt và tối ưu để đạt điểm số tốt nhất trên google check speed và Gtmetrix, nếu cần hỗ trợ thì báo lại nhé.