#4469

Hi bạn,

Không hiểu sao Revolution Slide lại gặp vấn đề trên mobile, mình cũng đã cố gắng sửa cho bạn nhưng không ổn lắm.

Mình có cài thêm Elementor Pro và sử dụng Widget Slider của plugin này để setup Sliders cho bạn. Widget này hạn chế về hiệu ứng ảnh + text, tuy nhiên chạy nhẹ hơi plugin Revslider. Bạn check xem ok không nhé