#3556

Chào bạn,

Bản cài demo cho khách hàng sẽ không bao gồm hình ảnh sản phẩm như site demo của bên mình. Tuy nhiên bên mình có thể hỗ trợ cài bản full data như demo của bên mình, phiền bạn để lại đánh giá 5 sao giúp bên mình, sau đó bên mình sẽ build cho bạn 1 bản full data như demo.

Cảm ơn bạn!